.. hvor barndommens værdier forsøges bevaret så længe som muligt

Det overordnede mål for Frederiksberg Friskole er med udgangspunkt i de Grundtvig-Koldske livsanskuelser og skoletanker at åbne børnenes øjne for mangfoldigheden af liv på jorden og give dem mod og lyst til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord.

Vi vil gerne styrke børnenes selvværd og give dem mulighed for at opleve, at de hører til et menneskeligt fællesskab og ikke kun er enkeltindivider.

Opskrivning

Opskrivning af børn 2019

Børn som er født i 2015 skrives op til børnehaveklasse d. 9. og 10. januar 2019.

På de to datoer vil der nedenfor være en blanket som downloades, udfyldes, og sendes på e-mail til skolen.

Klik her for at læse mere.